Instalacja QT pod Windows

Z DooBLER wiki

Spis treści


Wstęp

Aby rozpocząć pisanie programów przy pomocy QT musimy sobie najpierw przygotować "miejsce pracy". W internecie jest wiele poradników jak to zrobić pod linux'em, w systemie tym jest też dla QT doskonałe IDE - KDevelop. Pod windowsem też się da, ale trzeba się trochę więcej pomęczyć.

A więc zaczynamy...

Pobieranie

W pierwszej kolejności należy ściągnąć bibliotekę QT wraz z QT Designer'em. Potrzebne pliki znajdują się na stronie:
http://trolltech.com/developer/downloads/qt/windows (wersia jaką posiadam to qt-win-opensource-4.4.0-mingw.exe)

Ponieważ QT Designer służy tylko do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI), kolejnym krokiem jest zainstalowanie programu, w którym będziemy pisac kod. Ja wybrałem Code::Blocks, najnowszą wersię można pobrać z forum projektu:
http://forums.codeblocks.org/index.php?board=20.0 (wersia jaką posiadam to CB_20080529_rev5082_win32.7z)
Wchodzimy w temat z najwyższą datą i szukamy linka do wersji pod windows.

7z jest to archiwum, które rozpakowujemy programem 7zip do pobrania na: http://www.7-zip.org/pl

z tej samej strony ciągamy także windows wxWidget dll for Code::Blocks - jest to plik dll który należy umieścić w głównym katalogu Code::Blocks.

Instalacja

QT Designer

Uruchamiamy instalator i postępujemy wg jego wskazań, kiedy zostaniemy zapytani czy zainstalować MinGW zgadzamy się na to. (w moim przypadku program został zainstalowanyt w domyślnym katalogu C:/QT/x.x.x/ i C:/MinGW)

Code::Blocks

Rospakowujemy do dowolnego folderu. (w moim przypadku C:/CB), następnie wypakowujemy do tego samego katalogu zawartość paczki wxWidget, oraz kopiujemy plik mingwm10.dll z C:/MinGW/bin

Konfiguracja

Kiedy wszystko mamy juz zainstalowane należy skonfigurować nasze IDE

Code::Blocks

Wchodzimy do folderu, do którego rozpakowaliśmy Code::Blocks i odpalamy codeblocks.exe Po odpaleniu programu wchodzimy i ustawiamy kolejno:

 • "settings" Grafika:arrow.png "Compiler and debugger..."
  • Global compiler settings
   • zakładka "linker settings" - dodajemy zawartość katalogów: "C:\QT\x.x.x\lib\", "C:\WinMG\lib\", "C:\WinMG\lib\debug", "C:\WinMG\lib\gcc\mingw32\x.x.x\"
    (x.x.x - to nazwa katalogu będąca numerem wersji)
   • zakładka "Search directories" - na pod-zakładce "Compiler" powinny być ścieżki: "C:\Qt\4.3.0\include" i "C:\MinGW\include", na pod-zakładce "Linker" ścieżki: "C:\MinGW\lib" i "C:\Qt\4.3.0\lib", na ostatniej pod-zakładce "Resource compiler" powinny być ścieżki identyczne jak na pod-zakładce "Compiler.

Program testowy

Teraz można sprawdzić czy wszystko poszło dobrze:

klikamy w Code::Blocks

 • Grafika:arrow.png "File" Grafika:arrow.png "New" Grafika:arrow.png "Project..."

W nowo otwartym oknie wybieramy QT4 Project i klikamy przycisk "Go" W kreatorze który się pojawił klikamy najpierw "Next", na następnej stronie w polu "project title" wpisujemy nazwę naszego projektu, w polu "Folder to create project in" wybiaramy folder w którym zostanie umieszczony katalog projektu, pozostałe 2 pola zostawiamy bez zmian i klikamy "Next". Na następnj stronie podajemy ścieżkę do bibliotek QT (jeśli instalowaliśmy w innym miejscu niż domyślnie), klikamy "Next". Ostatnią stronę możemy zostawić bez zmian, Klikamy "Finish". Gdy mamy już projekt tworzymy w nim pusty plik i wklejamy do niego:

#include <QApplication> 
#include <QPushButton> 

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  QApplication app(argc, argv); 

  QPushButton hello("Hello world!"); 
  hello.resize(100, 30); 

  hello.show(); 
  return app.exec(); 
}

Ważne jest żeby na końcu pozostała jedna pusta linijka!

Teraz kompilujemy program:

 • Grafika:arrow.png "Bulid" Grafika:arrow.png "Bulid"
 • Lub wciskamy Ctrl+F9

Otwieramy katalog naszego projektu i odnajdujemy plik exe w katalogu "bin/debug" lub "bin/relese", musimy skopiować do katalogu z naszym plikiem exe 3 pliki *.dll: "mingwm10.dll", "QtCore4.dll", "QtGui4.dll" z katalogu w którym zainstalowany jest QT i QT/x.x.x/bin/.
Musimy także pobrać plik msvcr70.dll i umieścić go w tym samym miejscu gdzie poprzednie.

Po tych wszystkich operacjach nasz pogram powinien się bez problemu odpalić.

Inne

Dodać: http://www.qtforum.org/article/24421/Installing-Qt-434-GPL-on-WXP-ProblemSolution.html

Osobiste
Kategorie główne
Reklamy
Zaprzyjaźnione strony